Monday, August 15, 2011

Day One: Afternoon at Muhaiyaddeen Jummah Seyyeddhu Haja Segu Alawudeen Kallady Dharha Koofa Thakkiya mosque near Kalpitiya.No comments: